Zaczynam NOSIĆ SOCZEWKI

jak właściwie użytkować
soczewki kontaktowe

Czy warto regularnie wymieniać soczewki?

 

Soczewki kontaktowe dostępne są w sterylnych, szczelnie zamkniętych blistrach, w których nieużywane mogą być przechowywane nawet kilka lat. Jednak z chwilą otwarcia blistra soczewka zaczyna być poddawana działaniu czynników zewnętrznych, które wpływają na „starzenie” się materiału i utratę właściwości. Dlatego każda soczewka kontaktowa ma określony przez producenta tryb wymiany, który podaje maksymalny okres, przez jaki można ją bezpiecznie stosować. Czas ten liczy się od momentu otwarcia blistra i po jego upływie bezwzględnie należy wymienić soczewkę na nową, niezależnie od tego ile razy w ciągu danego okresu była stosowana. Przestrzeganie zasady systematycznej wymiany soczewek zgodnie z zalecaniem producenta i Specjalistów gwarantuje bezpieczeństwo i zdrowie oczu.