Gotowi, do startu… start!

Z końcem wakacji zakończył ię również obóz iatkar ki Po ciężkich 2 tygodniach pracy, miałam je zcze chwilę cza u na odpoczynek i...

Czytaj więcej