Tor kartingowy

Je tem fanem motoryzacji i chyba jak każdy, cza ami mam ochotę wci nąć pedał gazu w podłogę Na na zych drogach przepi y na to nie pozwalają , więc po tanowiłem wybrać ię na tor...

Czytaj więcej