Sebastian

Inne

Gotowanie w okularach

Je tem fanem kuchni wło kiej czyli tzw makaroniarzem...

Czytaj więcej

Jarmark świąteczny

Je tem na e ji fotograficznej u jednego z moich klientów, który ma iedzibę w centrum Wrocławia na 6 piętrze Śniegu wprawdzie nie ma, a pogoda je t niemalże wio enna, ale pod oknami...

Czytaj więcej

Ograniczone pole widzenia

Przy wyborze okularów chyba dla każdego najważniej zy je t a pekt wizualny, czyli po pro tu czy w danym modelu wyglądamy dobrze Ja zrobiłem tak amo i generalnie je tem zadowolony, choć...

Czytaj więcej