Dominika

Praca / szkoła

Do okulisty w okularach czy soczewkach?

Dziś po pracy miałam umówioną wizytę u okuli ty dlatego rano za tanawiałam ię co powinnam założyć - oczewki...

Czytaj więcej

Słoneczny październik

Słoneczna pogoda zachęca do pacerów - popołudniami czę to wybieram ię do pobli kiego parku, by zaczerpnąć świeżego powietrza Je ienią wiatr bywa prze zywający, dlatego nawet gdy je tem...

Czytaj więcej

Nawilżanie oczu jesienią

Je ień tawia dodatkowe wymagania na zemu organizmowi, ale czę to do trzegamy je dopiero, gdy pojawia ię dy komfort Tak jak kóra je t podatna na prze u zenia i podrażnienia, tak amo wrażliwe...

Czytaj więcej

Trzecia soczewka

Jak co dzień rano zakładałam oczewki i jedną z nich niefortunnie, wyciągając z pojemnika, u zkodziłam paznokciem Po pro tu naderwałam brzeg Już rozumiem dlaczego pecjali ta radził, żeby...

Czytaj więcej

Kolejne opakowanie

Co za pech! Zapomniałam, że para oczewek, którą teraz no iłam, je t o tatnią w opakowaniu Pamiętałam przed urlopem, żeby kupić nowy ze taw, jednak po powrocie całkowicie wypadło mi to z...

Czytaj więcej

Poranny pośpiech

Dziś po raz pierw zy od długiego cza u za pałam! W momencie, kiedy ię obudziłam, byłam już późniona na umówione potkanie W koczyłam zybko w ciuchy i nawet nie zdążyłam zjeść...

Czytaj więcej

Ćwiczenia dla zmęczonych oczu

Inten ywny cza w pracy powoduje, że o tatnio moje oczy ą bardzo zmęczone Znalazłam w Internecie kilka pro tych ćwiczeń rozluźniających mięśnie gałek ocznych...

Czytaj więcej

Podróż do Wrocławia

Prowadzenie dwóch firm wymaga ode mnie dużej ela tyczności w działaniu Każdy mój dzień je t dynamiczny i wielokrotnie na tępuje w nim nieoczekiwane przeta owanie zadań w to unku do...

Czytaj więcej