Zaczynam NOSIĆ SOCZEWKI

jak właściwie użytkować
soczewki kontaktowe

Czy warto regularnie wymieniać soczewki?

 

Soczewki dostępne są w sterylnych, szczelnie zamkniętych blistrach, w których nieużywane mogą być przechowywane nawet kilka lat. Jednak z chwilą otwarcia blistra soczewka kontaktowa zaczyna być poddawana działaniu czynników zewnętrznych, które wpływają na „starzenie” się materiału i utratę właściwości. Dlatego każda soczewka ma określony przez producenta tryb wymiany, który podaje maksymalny okres, przez jaki można ją bezpiecznie stosować. Czas ten liczy się od momentu otwarcia blistra i po jego upływie bezwzględnie należy wymienić soczewkę na nową, niezależnie od tego ile razy w ciągu danego okresu była stosowana. Przestrzeganie zasady systematycznej wymiany soczewek zgodnie z zalecaniem producenta i specjalistów gwarantuje bezpieczeństwo i zdrowie oczu.

Soczewki kontaktowe jednodniowe można nosić przez 6-12 godzin w ciągu doby. Po upływie tego czasu soczewki powinno się zdjąć i nie zakładać ponownie. Zużyte soczewki jednodniowe należy wyrzucić, zaś następnego dnia odpakować nowe sztuki tuż przed aplikacją.

Jedną z najpopularniejszych form wymiany są soczewki kontaktowe miesięczne. Można je stosować w określonym przedziale czasu pod warunkiem ścisłego przestrzegania zasad higieny. Soczewki miesięczne i dwutygodniowe należy codziennie czyścić z pomocą specjalnego płynu pielęgnacyjnego i przechowywać noc w pojemniku na soczewki. W ich przypadku również należy ściśle przestrzegać terminów wymiany.

Soczewki na oczy, jak większość produktów, mają swój termin przydatności do użycia. Przekroczenie go nawet o jeden dzień może być potencjalnie niebezpieczne. Zawarte w płynie łzowym białka oraz tłuszcze kumulują się na powierzchni soczewki, tworząc osad, który nie tylko ogranicza widzenie, ale może doprowadzić do podrażnienia gałki ocznej.

Nawet regularna i drobiazgowa pielęgnacja soczewek nie zapobiegnie też zabrudzeniom, jeżeli nie stosuje się regularnej wymiany wedle zaleceń optyka oraz zasad określonych na opakowaniu.

Pamiętaj więc, żeby regularnie wymieniać soczewki!